Dúnsicht op Omrop Fryslan; programma “Hjoed”

Op vrijdag 18-07-2014 zijn er opnames gemaakt door Omrop Fryslân in en om ons tenthuisje. De Omrop heeft een serie reportages gemaakt over zomerverblijven en hun eigenaren in Fryslân.

Het was een bijzonder leuke middag waarbij er een aantal interviews zijn afgenomen met Doeke Venema, die veel kon vertellen over de geschiedenis van Dúnsicht, en de beide dochters Baukje en Lydia Venema die het tenthuis hebben overgenomen. Ook de volgende generatie eigenaren komt nog even in beeld 😉

Dúnsicht op Omrop Fryslan – Simmer in Fryslân